Liên Hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ với TDTC qua các cách thức sau:

Website:https://tdtc.cloud
Địa chỉ: 67, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang
Email:[email protected]
Điện thoại:(84) 987 112 113
Telegram:
Pinrest:https://www.pinterest.com/linktdtcsite/
Twitter:https://twitter.com/linktdtcsite
Facebook:
https://www.facebook.com/linktdtcsite